Планиране активности за 23. јун 2020. године

23 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 23. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Глогоњски рит, Дејана Смиљковића.

• Погон Вождовац
-Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Војни пут, Херцеговачка, Железничка, Светозара Папића, Саобраћајница Т-7.

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Паризанских авијација, Бежанијских илегалаца, Срђана Алексића, Сурчинска, Власинска, Новобеоградских градитеља, 11. Априла, Виноградска.