Планиране активности за 24. јун 2020. године

24 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 24. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Зрењанински пут, Грге Андријановића..

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Зрењанински пут, Грге Андријановића.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Трепушин венац, Љубомира Ивковића Шуце, Опленачка, 11. Крајишке дивизије.