Планиране активности за 25. август 2022. године

25 августа, 2022

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 25. августа 2022. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама : Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле и Садика Рамиза.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Патријарха Димитрија, Ослобођења и Бахтијара Вагабзаде.

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Војводе Степе, Булевар Пеке Дапчевића, Јунска, Радомира Марковића, Поток, Ружа и Иванке Муачевић.