Планиране активности за 26 фебруар 2020. година

26 фебруара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 26. фебруара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: ЈНА и Михајла Шолохова;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Станка Пауновића, Варешке и Стевана Опачића;