Планиране активности за 27. август 2019. године.

27 августа, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 27. августa 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Мали Лесковац и Вишњичка;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улица Беранска, Булевар Пеке Дапчевића, Јунска, Текеришка, Иванке Маучевић, Душка Јовановића и Милана Распоповића;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улица Пружни пут, Курирска и Саобраћајница Т-6;