Планиране активности за 27 фебруар 2020. година

27 фебруара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 27. фебруара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Падинска скела и Ковилово;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковић, Мокролушка, Пролећна, Браће Срнић, Радомира Марковића, Боривоја Стевановића и Љубе Вучковића;

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Миљаковачке стазе, Петра Коњовића, Милорада Драшковића и Кнежевачка;

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза, Земунси пут, Ивана Марковића, Старо сајмиште, Зарија Вујошевића и Булевар Милутина Миланковића;