ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 28/01/2020

28 јануара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 28. јануара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Светозара Папића, Пружни пут и Батајнички друм;

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Беле Бартока, Небојше Поповић и Ратних војних инвалида;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;