ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 28/05/2019

28 маја, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа, 28. маја 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

 1. Стари град – Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²)
 2. Чукарица – Уклањање дивљих депоније на следећим локацијама: Момчила Чедића, Ратка Ресановића, Часлава Вељића
 3. Погон Раковица – Прање бочних контејнера запремине 3.2 м³, на локацији Видиковачки венац
 4. Погон Врачар – Затварање подземног контејнера у улици Светозара Марковића код бр. 22, запремине 3м³ и постављање 3 контејнера запремине 1,1 м³
  Затварање подземног контејнера у улици Светозара Марковића пп бр. 34, запремине 3м³ и постављање 2 контејнера запремине 1,1 м³
  Затварање подземног контејнера у улици Светозара Марковића код бр. 33, запремине 1,5м³ и постављање 2 контејнера запремине 1,1 м³
  Затварање подземног контејнера у улици Светозара Марковића пп бр. 40, запремине 1,5м и постављање 2 контејнера запремине 1,1 м³
 5. Нови Београд – Затварање подземних контејнера на следећим локацијама: стамбени блок 3, стамбени блок 1, стамбени блок 33, стамбени блок 34, стамбени блок 38, стамбени блок 37
 6. Погон Земун – Уклањање дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Курирска, Пружни пут, насеље 13.мај