ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 29/05/2019

29 маја, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа, 29. маја 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²)
• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Мали Лесковац, Корнатска
• Погон Вождовац

– Подела ПВЦ канти запремине 240 л индивидуалним домаћинствима на следећим локацијама: Булевар ослобођења и Булевар ЈНА
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Текеришка, Топола, окретница аутобуса бр. 26, Иванке Муачевић
• Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Часлава Вељића, Ратка Ресановића
• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању зеленог отпада на следећој локацији: Бахтијара Вахабзаде