ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 30/04/2020

30 априла, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 30. априла 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Мали Лесковац, Анице Савић Ребац, Ромена Ролана.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковића, Мокролушка, Пролећна, Радомира Марковића, Ламеле Бањица, Иванке Муачевић, Трешња.

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Видиковачки венац, Миљаковачке стазе, Рујице, Трепчанска.

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Партизанских авијација, Бежанијских илегалаца, Срђана Алексића, Сурчинска, Власинска, Новобеоградских градитеља, 11. Априла, Виноградска, Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Старо сајмиште, Бродарска, Садика Рамиза.

Погон одвоза и депоновања фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.