Планиране активности за 30. мај 2019. године

30 маја, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа, 30. маја 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренска у укупној дневној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Срзентићева, Миљаковачке стазе, Гусларска, Николе Мараковића и Станка Пауновића;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: Пазовачки пут, Шајкашка и улица Светозара Папића;