ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 31/01/2020

31 јануара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 31. јануара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању кабастог и зеленог отпада на следећим локацијама: Луке Војводића, Патријарха Димитрија, Маричка и Видиковачки венац;

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчевачки пут и Заге Маливук;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

• Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Цветанова ћуприја, Ребеке Вест, Михајла Тодоровића и Нине Кирсанове;

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза, Земунски пут и Ивана Марковића;

• Погон Земун
– Акција бесплатног уклањања и одвоза кабастог отпада;

• Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Миодрага Ћирића, Жикице Јовановића, Водоводска 177 и Савска бб;