Планиране активности за 31. децембар 2019. године.

31 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 31. децембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

  • Погон Стари град

-Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

  • Погон Палилула

-Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Сланачки пут, Хоповска.

  • Погон Вождовац

-Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

  • Погон Земун

-Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Пружни пут, Курирска,Војни пут, Пазовачки пут, Шајкачка.