Планиране активности за 4. јун 2020. године

4 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 4. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Палилула
–Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчевачки пут, Заге Маливук.

• Погон Вождовац
–Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковића, Мокролушка, Пролећна, Ламеле Бањица, Иванке Муачевић, Беранска, Мицкијевићева, Милана Распоповића.

• Погон Раковица
–Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Александра Војиновића, Миљаковачке стазе, Бахтијара Вагабзаде, Пере Велимировића.