Планиране активности за 5. јун 2020. године

5 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 5. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Палилула
–Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Мирјевско брдо, Романа Ролана.

• Погон Вождовац
–Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Миодрага Ћирића, Жикице Јовановића, Водоводска 177, Савска бб.

• Погон Раковица
–Ванредне активности на уклањању кабастог и зеленог отпада на следећим локацијама: Сретена Младеновића Мике, Гочка, Миљаковачке стазе, Вишевачка.