Планиране активности за 8. април 2020. годинe

8 априла, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 8. априла 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Заге Маливук, Михајла Еминескуа, Станка Пауновића.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Чукарица
– Акција бесплатног сакупљања и одношења кабастог отпада насеље Сремчица.

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Николе Марковића, Пилота Михајла Петровића, Срзентићева.