ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

29 маја, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 29. маја 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м².

• Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Светог Николе, Светог Ермила, Светог Стратоника, Трнавска, Чингријина, Милана Грола, Воје Вељковић, Босутска, Кордунашка, Волгина.

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Мали Лесковац, Мирјевско брдо.

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Миодрага Ћирића, Жикице Јовановића, Водоводска 177, Савска бб.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању кабастог и зеленог отпада на следећим локацијама: Др.Миливоја Петровића, Миле Димић, Милице Српкиње.