Прва фаза квалификационог поступка К.П. 1/2019-Резервни делови

19 фебруара, 2019

Позив за подношење пријава

Конкурсна документација

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Обавештење број 4/7 од 27.02.2019. године

Одговор на питање број 4/9 од 28.02.2019. године

Одговор н апитање 12.03.2019.

Одговори на питања бр. 4/14 од 13.03.2019

Одговор на питање бр.4/15 од 19.03.2019

Одлука о признавању квалификације партија 1

Одлука о признавању квалификације, партија 2

Одлука о признавању квалификације, партија 3

Одлука о признавању квалификације, партија 4

Обавештење о признавању кавлификације 09.04.2019.godine

Одлука о обустави постука доквалификације по основу првог ажурираеа листе

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о условима. начину и датуму ажурирања листе за признавање квалификација

Одлука о обустави доквалификације по основу другог ажурирања листе кандидата

Обавештење о обустави поступка доквалификације по основу другог ажурирања листе кандидата за партије 1,2,3 и 4

Обавештење о условима , начину и датуму ажурирања за признавања квалификација з апартије број 1,2,3 и 4