К.П. 1/2016-4/17- Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање број 63/11-4/17 од 03.05.2018. године Одлука о додели уговора,…

Детаљније

К.П. 1/2016-1/23: Резервни делови за возила Mercedes Benz

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумантација коригована техничка спецификација korigovani obrazac strukture cena 28.03.2018.godine Obaveštenje o produženju roka…

Детаљније

К.П. 1/2016-3/12-Резервни делови за возила Ивеко

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање заинтересованог лица. Коригована прва страна модела уговора.03.2018. Образац број…

Детаљније

K.P. 1/2016-1/22- Резервни делови за возила Mercedes benz

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговори на питања и измене 02.03.2018.godine Коригована техничка спецификација за партију број…

Детаљније

K.P. 1/2016-4/14: Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумeнтација Одлука о додели уговора- партија број 1 Одлука о додели уговора- партија…

Детаљније

K.P. 1/2016-1/21: Резервни делови за возила Mercedes Benz

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање број 327/6-1/21 од 22.12.2017. године Одговори на питања бр.327/8-1/2…

Детаљније