135 година „Градске чистоће“

1 августа, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ основао је 1. августа давне 1884. године др Владан Ђорђевић, тадашњи градоначелник Београда, као „Службу за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћење септичких јама“. Седиште те Службе било је на великој пијаци на месту данашњег Студентског трга. Као јавно комунално предузеће регистровано је тек 29. децембра 1989. године, а на данашњем простору, у улици Мије Ковачевића бр. 4, познатијем као „Пионир“, налази се од 1932. године. Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ као основну делатност обавља послове сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, као и послове чишћења и прања јавних површина на територији града Београда. Послове из основне делатности „Чистоћа“ обавља 365 дана у години 24 часа дневно.

У делокругу „Градске чистоће“ је 11 београдских општина које обухватају готово пола милиона домаћинстава, са преко 25 милиона стамбеног и више од 13 милиона квадратних метара пословног простора. Предузеће данас броји мање од 3000 запослених.
Поред основне делатности наше предузеће бави се и пословима рециклаже, одржавања депоније и уопште третманом сакупљеног отпада.
До сада је у Београду постављено 57 рециклажних острва са по три типска контејнера, 139 звона за одлагање стаклене амбалаже, више од 400 подземних контејнера за одлагање рециклабила, 100 савремених комунално-рециклажних сетова, а више од 20 000 домаћинстава је добило ПВЦ канте за селекцију рециклабила у насељима са индивидуалном изградњом.

У претходних неколико месеци сукцесивно је извршена замена 1500 старих и дотрајалних контејнера за одлагање комуналног отпада.
Ослушкујући потребе града и његову динамику живота, ЈКП „Градска чистоћа“ одувек ради на осавремењавању возног парка и набавци машина које ће допринети да ниво чистоће града буде у складу са европским, а да време за које је потребно те послове обавити буде што краће.

Током ове године значајно је обновљен возни парк новом механизацијом и комуналним возилима, ради се о пет нових мини смећара, десет нових чистилица, а до краја године у плану је и набавка 30 камиона и 25 цистерни за прање улица што ће сигурно побољшати рад ЈКП „Градска чистоћа“.
Напоре које чинимо, чинимо за добро наших суграђана, за квалитет животне средине и живота свих нас заједно.

Трудимо се да на најбољи начин технички, технолошки и оперативно одговоримо на све захтеве и потребе велеграда.
Данашњи јубилеј је и јубилеј свих Београђана. Грађани су наши највећи сарадници и савезници у заједничкој мисији за чистије и здравије животне окружење.