Акција поделе пвц канти на ГО Палилула

20 априла, 2019

ЈКП „Градска чистоћа” је 20. априла 2019. године поделило ПВЦ канте за нешто више од 130 домаћинстава на општини Палилула, улице Саве Ковачевић трећи део као и у Самошкој улици у насељу Себеш. Суграђанима је на употребу предато више од 260 канти за потребе одлагања класичног комуналног, али и канте за одлагање рециклабилног отпада.
Свако домаћинство је добило по две ПВЦ канте – плаву намењену одлагању рециклабилног отпада и зелену за класично кућно смеће. Канте су запремине 240 литара, а акција бесплатне поделе канти суграђанима који живе у насељима са индивидуалном изградњом покренута је са циљем да се побољша организација одношења смећа и да се реши проблем у уским улицама где није могуће поставити контејнере. Суграђанима ће знатно бити олакшано само одлагање, али и избацивање отпада, чиме ће имати квалитетнију комуналну услугу. Канте су намењене само за одлагање комуналног и рециклабилног отпада, због чега се апелује на њихове власнике да канте не користе за одлагање шута, земље, пепела и жара, јер то доводи до трајног оштећења канте коју ће морати да замене о сопственом трошку.
Током уручења канти, суграђанима ће бити предочена динамика пражњења и одвожења смећа, тако да је једина њихова обавеза да одређеним даном у недељи канте остављају испред својих капија, на улици, јер радници „Чистоће” немају право да улазе на приватан посед. Суграђани који не буду у могућности да канте преузму током ове поделе, накнадно се могу јавити Погону Палилула како би добили канте за своје домаћинство.