ЧИШЋЕЊЕ ДЕПОНИЈЕ У УЛИЦИ ВУКА ВРЧЕВИЋА

22 августа, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине наставља са ванредном акцијом уклањања нелегалних депонија на територији града Београда. Oд 15. августа 2019. године започета је санација једне од највећих нелегалних депонија која се налази у улици Вука Врчевића. За потребе ове акције ангажована је сва неопходна механизација у виду утоваривача, комбинованих машина и транспортних возила. До сада је са ове локације очишћено око 210 кубика грађевинског шута, кабастог и комуналног отпада, а акција ће се због велике количине отпада који се тамо налази наставити и у наредним данима.

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ свакодневно ради на одржавању комуналне хигијене у граду. Међутим, константан проблем представља стварање „дивљих“ депонија које настају као последица непрописног одлагања отпада од стране несавесних појединаца.

Овим путем апелујемо на све суграђане да отпад одлажу на за то предвиђена места, јер искључиво међусобном сарадњом можемо постићи задовољавајуће резултате у области очувања животне средине и чистоће улица града Београда.