Делегација ЕУ у посети ЈКП „Градска чистоћа“

23 марта, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ је 22. марта 2019. године угостило делегацију Европске Уније. Циљ посете био је представљање и упознавање са системом рада ЈКП „Градска чистоћа“, али и размена информација о досадашњим искуствима и могућој сарадњи у области процеса рециклаже. Састанку је присуствовала шеф делегације ЕУ мс. Ингрид Сагер која је референт за политику и придруживање Србије ЕУ, као и саветник за пројекте из области заштите животне средине, Антоине Авигнон, затим службеник на шведском пројекту ЕИСП2, Вера Пулен, службеник на шведском пројекту ЕИСП2, Слађана Стешевић и преводилац Нивес Паповић Ивацковић.
Делегацију ЕУ угостили су испред „Градске чистоће“ саветница директора предузећа, Николина Јањатовић, Михаило Досковић, извршни директор за послове рециклаже, као и Зоран Живковић, извршни директор за основну делатност и обухват површина. Након обиласка предузећа и градске депоније у Винчи, гости су упознати и са пројектима предузећа који се тренутно спроводе, али и са планом развоја процеса примарне и секундарне рециклаже.
На састанку је закључено да је неопходно у будућности интезивирати ниво сарадње, наравно уз консултације и подршку Секретаријата за заштиту животне средине, као неизостване карике на пољу унапређења руковођења отпадом.
Посебан акценат стављен је на пројекат који је у изради, а односи се на инсталирање трансфер станице и сортирне линије капацитета обраде од 500 до 700 тона отпада на дневном нивоу. Овим пројектом би се проценат прикупљених рециклабила у значајној мери повећао, а тиме умањила количина комуналног отпада која се похрањује на депонију у Винчи.
Представници „Градске чистоће“ изнели су стратешке планове за развој рециклаже, али и циљ који треба достићи до 2035. године, а који подразумева да се што веће количине комуналног отпада издвајају за рециклажу како би се проценат рециклабила у Београду подигао на завидних 60 одсто, а главни град Србије ишао у корак са развијеним земљама ЕУ по питању одговорног руковођења отпадом.
Чланови делегације ЕУ захвални на срдачном гостопримству, су дали велику подршку пројектима ЈКП „Градска чистоћа“, а посебно напорима које предузеће улаже у едукацију како најмлађих тако и старијих суграђана.