Демант саопштења Удружених синдиката Србије „Слога“

14 јануара, 2020

Београд, 13. јануар 2020. године – ЈКП „Градска чистоћа“ демантује наводе саопштења Удружених синдиката Србије „Слога“, поводом наводног отказа председнику Синдиката возача и механичара у ЈКП „Градска чистоћа“, Богосаву Нешовићу. Наиме, у тексту саопштења, које су пренели медији, изнете су бројне неистине.
ЈКП „Градска чистоћа“ запосленом Богосаву Нешовићу, није дало отказ, већ му је уручено Упозорење да су се стекли услови за отказ Уговора о раду због кршења радне дисциплине прописане чланом 179. став 3. тачка 6. Закона о раду и члана 112. став 3. тачка 5. Колективног уговора ЈКП „Градска чистоћа“.

Овим одредбама је прописано да послодавац може да откаже Уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину односно ако је дао нетачне податке, документа, који су били одлучујући за заснивање радног односа. Запослени Нешовић има право да се изјасни на ово Упозорење у законом предвиђеном року.
Наиме, након редовне контроле диплома запослених у ЈКП „Градска чистоћа“, просветни инспектор надлежног Секретаријата за образовање и дечју заштиту је утврдио бројне неправилности које указују да диплома о стручној спреми запосленог Нешовића није веродостојна и да се не налази у евиденцији „Техничке школе ГСП“ у Београду. О свим неправилностима које су утврђене у вези наведене дипломе, ЈКП „Градска чистоћа“ је обавештено од стране Сектора за инспекцијски надзор дописом број VII О6 614-264/2019 од 26.12.2019. године, на основу кога је и покренут законом прописан поступак, с обзиром да је диплома о школској спреми основни доказ да запослени испуњава услове прописане за одређено радно место.
Такође, у наведеном саопштењу су изнете и злонамерне инсинуације и лажи да је у питању политичка одлука и самовоља директора ЈКП „Градска чистоћа“, што је апсолутна неистина. Овим тврдњама је намерно нарушен углед предузећа и директора Марка Попадића, а јасно је да је управо Удружење синдиката Србије „Слога“ пион у рукама политичких странака које желе да угрозе и дестабилизују функционисање градских предузећа која са великим успехом обављају свој посао.
У прилогу достављамо и допис Сектора за инспекцијски надзор, који је био једини повод за покретање поступка против Богосава Нешовића и молимо медије да убудуће пре објављивања текстова који се тичу рада предузећа, потраже одговоре и у ЈКП „Градска чистоћа“.