Донација „Чистоће“ Прихватилишту за децу на Звездари

25 фебруара, 2019

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ је донирало судове за одлагање отпада Прихватилишту за децу, које се налази на новој адреси у улици Живка Давидовића број 64 ГО Звездара за потребе овог Прихватилишта, ЈКП „Градска чистоћа“ донирало је два контејнера запремине 1,1 метара кубних, две зелене канте запремине 240 литара за одлагање комуналног отпада, две канте плаве боје за одлагање рецилабилног отпада, као и шест кантица за ситан отпад. Наш циљ је да се уз игру, осмех и спортске активности олакшамо деци која пролазе кроз кризне и тешке животне ситуације, тако што ћемо помоћи колико је у нашој могућности да се услови боравка у Прихватилишту побољшају, јер деца су наша будућност.