Екипе „Чистоће“ уклониле депоније у Земуну

15 јануара, 2019

Радници ЈКП „Градска чистоћа“ су 14. и 15. јануара 2019. године ванредно уклонили око 25 кубика разног отпада који се накупио у улицама на територији општине Земун.

У питању су „дивље“ депоније на Пружном и Пазовачком путу, као и у улицама Курирска и Сењска, које се стално понављају упркос апелима „Чистоће“ да суграђани отпад одлажу у судове који су за то постављени. Иначе, на тим локацијама ЈКП „Градска чистоћа“ је поставило адекватан број судова за одлагање отпада и прилагодило динамику одвожења и депоновања смећа уоченим потребама насеља. Међутим, несавесни појединци и даље бацају смеће на улицу, иако се у близини налазе полупразни контејнери.

Зато поново апелујемо на суграђане да се савесно опходе према свом животном окружењу, јер оваквим понашањем угрожавају пре свега своје здравље и нарушавају изглед свог насеља. Екипе ЈКП „Градска чистоћа“ професионално и веома одговорно обављају послове из своје надлежности на целој територији града Београда, али је неопходно да и суграђани брину о свом окружењу и поштују комунална правила и прописе.