Екипе „Чистоће“  и сутра  настављају са третманима сузбијања…

15 августа, 2022

Београд, 15. август 2022. године  Сектор екологије и унапређења животне средине ЈКП „Градска чистоћа“ и сутра настављa са акцијом  сузбијања одраслих јединки комараца на територији града Београда уређајима са земље.

У уторак 16. августа 2022. године, у периоду од 20.00 часова до поноћи eкипе „Чистоће“ вршиће третман сузбијања одраслих јединки комараца на следећим локалитетима: насип од Панчевачког моста ка Малом Рају, насеље Мали Рај, Азилантски центар, насип од Панчевачког моста ка Црвенки, насеље Црвенка, Јојкића дунавац, пут за Стару Борчу, језеро Велико блато, Овчански себеш, Дунавац, Јапански цвет, Прелив, Бесни Фок, Врбовски, Широка Греда, Ковилово, Јабучки и Глогоњски Рит, Мали Збег, Борча преток, Попова бара, пут за Овчу, Овча, Борча, Стара Борча, Борча Греда, Котеж, Падинска скела, гробље Мали Збег.

Препарат који екипе ЈКП „Градска чистоћа“ користе за третман термалног замагљивања одраслих јединки комараца са земље регистрован је од стране Министарства за заштиту животне средине и уписан у Привремену листу биоцидних производа, што значи да грађани нису у опасности због употребе препарата, те да нема разлога за страх.

Апелујемо на суграђане да екипама које изводе третмане сузбијања комараца омогуће несметан рад, а на пчеларе да предузму потребне мере како би заштитили пчеле током спровођења акција на локацијама где се обавља сузбијање комараца.

Суграђани сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова могу да пријаве локације на којима примете повећано присуство комараца путем електронске поште на адресу ekologija@gradskacistoca.rs