ЈКП „Градска чистоћа“ донира судове за одлагање рециклабила

27 марта, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ донирa пет канти од 240 литара за одлагање рециклабила и рециклажно звоно за одлагање стаклене амбалаже, машинској школи „Радоје Дакић“ на општини Раковица.
Поводом дана школе оснива се секција за рециклажу, која има за циљ едукацију ученика о заштити животне средине.
ЈКП „Градска чистоћа“ интензивно ради на постављању што већег броја рециклажних судова, као и на подизању еколошке свести грађана.
Укључивање грађана у систем рециклаже главни је циљ наших активности, а деца су прави покретачи, јер само заједничким радом и залагањем можемо живети у здравој и чистијој средини.