„Чистоћа“ упутила донације општинама Барајево и Мионица

5 јула, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ је друштвено одговорно предузеће које брине о чистоћи и здрављу Београђана, али и сарађује са другим предузећима и градовима у Србији препознајући и њихове потребе у пословању на пољу комуналне делатности. Желећи да омогући и другим предузећима да квалитетније и брже обављају послове из заједничке делатности, ЈКП „Градска чистоћа“ донира средства за рад и механизацију. Тако је ЈКП „10. октобар“ из Барајева додељено 50 металних подних корпица за ситан отпад, чиме смо желели да покажемо да је наш посао брига о свим суграђанима Београда, било да су у питању централне општине, било приградске, на једнак начин.
Да се пословање „Градске чистоће“ не базира само на београдске општине, потврђује и донација ЈКП „Чистоћа“ из Мионице којима је додељено поред 50 металних подних корпица за ситан отпад и трактор са свим прикључцима и опремом, као и стационарна цистерна. Наиме комунални трактори имају ту предност што могу да приступе деловима града који су неприступачни за камионе, чиме се постиже да се послови обављају брже и ефикасније.

Ове донације не утичу на пословање ЈКП „Градска чистоћа“, и посматрано из тог угла, Београд неће бити ускраћен на име обављања послова из области нашег предузећа.
У наредном периоду ћемо наставити да путем донација помогнемо другим комуналним предузећима како би и они унапредили пословање.