ЈНМВ 171/2019: Алат

1 новембра, 2019

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

01.11.2019. Позив за подношење понуда

01.11.2019. Конкурсна документација

Одговор на питања и измена конкурсне документације (255/10 од 08.11.2019.)

Партија 1: Коригована техничка спецификација

Партија 5: Коригована техничка спецификација

Партија 1: Коригован Образац структуре цена

Партија 5: Коригован Образац понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (255/11 од 08.11.2019.)

Одлука о додели уговора, партија 1 

Одлука о додели уговора, партија 2

Одлука о додели уговора, партија 3

Одлука о додели уговора, партија 4

Одлука о додели уговора, партија 5

Одлука о додели уговора, партија 6

Одлука о додели уговора, партија 7

Одлука о додели уговора, партија 8

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 3

Обавештење о закљученом уговору, партија 5

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Обавештење о закљученом уговору, партија 7

Обавештење о закљученом уговору, партија 8

Обавештење о закљученом уговору, партија 6