ЈНМВ 178/2019: Радионичка опрема (обликовано у 8 партија)

6 децембра, 2019

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 279/8 од 16.12.2019.

Одлука о додели уговора, партија 1 – 279/17-1 од 30.12.2019.

Одлука о додели уговора, партија 2 – 279/17-2 од 30.12.2019.

Одлука о додели уговора, партија 3 – 279/17-3 од 30.12.2019.

Одлука о додели уговора, партија 4 – 279/17-4 од 30.12.2019.

Одлука о додели уговора, партија 5 – 279/17-5 од 30.12.2019.

Одлука о додели уговора, партија 6 – 279/17-6 од 30.12.2019.

Одлука о додели уговора, партија 8 – 279/17-8од 30.12.2019.

Одлука о обустави поступка, партија 7 – 279/17-7 од 30.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору, партија 3 – 17.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору, паритја 4 – 17.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору, партија 1 – 22.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору, партија 2 – 22.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору, партија 5 – 22.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору, партија 6 – 22.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору, партија 8 – 22.01.2020.