НЕДЕЉА ЕНЕРГИЈЕ – БУДУЋНОСТ ЈЕ У ОДРЖИВОЈ ЕНЕРГИЈИ

11 јуна, 2019

Саветница директора предузећа Николина Јањатовић презентовала је важност и потенцијал енергетске ефикасности у оквиру ЈКП „Градска чистоћа“ чији је оснивач Скупштина града. ЈКП„Градска чистоћа“ свој потенцијал енергетске ефикасности превасходно види у развоју система њене основне делатности, као и кроз развој система рецилаже и као друштвено одговорно предузеће предузело је мере у циљу смањења потрошње енергије.

„У претходном периоду инвестирали смо у обнову механизације и возног парка, с тим што је по први пут до сада предузеће поред возила са моторима са унутрашњим сагоревањем, набавило и возила на електрични погон. За сада у возном парку имамо шест транспортних возила на електрични погон и то три возила марке CITY FORT и три возила марке PIAGGIO. Она служе за pревоз кабастог смећа и отпада из судова за одлагање смећа која се налазе у пешачким зонама. Како би се теренски послови обављали брже, квалитетније, али и без негативних утицаја по животну средину, „Градска чистоћа“ је набавила и 10 електричних усисивча марке Glutton који се употребљавају за чишћење тротоара“ – истакла је саветница предузећа Николина Јањатовић.

Интензивно се ради на едукацији становништа и један од значајних пројеката тиче се најмлађих суграђана и представља такмичење београдских основаца у знању о екологији, рециклажи и заштити животне средине, „Еко – квиз“. Рад на развоју рециклаже подразумева и значајна улагања у типизиране судове намењене за одлагање и сакупљање рециклабилног отпада, ЈКП „Градска чистоћа“ је проширило своју мрежу и тиме олакшало и приближило суграђанима систем рециклаже. На београдским улицама постављено је 55 рециклажних острва која укупно броје 165 наменски одређених и специјално дизајнираних контејнера капацитета од по 3,2 метра кубна. Рециклажна острва чине по три надземна контејнера у која се одлаже понаособ папир, метална и пластична амбалажа. Извршена је пренамена 404 подземна контејнера првобитно намењених одлагању класичног комуналног отпада, у контејнере за одлагање рециклабилног отпада.

Подељено је око 20.000 плавих, рециклажних ПВЦ канти, запремине 240 литара домаћинствима у насељима са индивидуалном изградњом, односно кућама, како би поред зелених канти исте запремине у који се одлаже класични комуналнио отпад, могли да одлажу и мешовити рециклабилни отпад. Омогућено је суграђанима да учествују у рециклажи кроз пројекат „Еко кеса за чистији град“ путем ког добијају типизиране кесе за одлагање мешовитог рециклабилног отпада. Једна кеса од 120 литара предвиђена је за одлагање отпада током једне седмице.
Данас бележимо пораст прикупљених количина стаклене амбалаже као резултат постављања рециклажних звона за стакло, којих сада има укупно 132 на територији града Београда.
„Чистоћа“ је поставила 85 рециклажно-комуналних сетова, који се састоје из три дела, са леве стране сета се налази отвор за пластику, алуминијум и стакло. У средишту се налази отвор за папир, док се у крајњем десном делу сета налази отвор за неселектовани односно комунални отпад.

Присуством на догађају и презентацијом саветница директора предузећа Николина Јањатовић је истакла још низ спроведених активности, као и будућих планова на овом значајном догађају „Енергетске ефикасности 2019“.