Нове цене услуга ЈКП „Градска чистоћа“

14 октобра, 2020

На основу Одлуке НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 13301/1 од 28.08.2020. године и Решења заменика градоначелника града Београда о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада ЈКП „Градска чистоћа“, број 38-5862/20-Г-01 од 09.10.2020. године, које је објављено у Службеном листу града Београда број 115/20 од 13.10.2020. године, утврђене су нове цене услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада.

Сходно члану 88. Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр. 62/2014 и 6/2016 – др. закон), ЈКП „Градска чистоћа“, након добијене сагласности заменика градоначелника, обавештава кориснике комуналне услуге, односно потрошаче, о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене истих.