Нове канте за мешани рециклабилни отпад

31 маја, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ је 31.маја 2019. године увело у употребу канте за мешани рециклабилни отпад. Претходно смо креирали савремено рециклажне сетове канти који су састављени из три дела. Са леве стране сета се налази отвор за пластику, алуминијум и стакло. У средишту се налази отвор за папир, док се у крајњем десном делу сета налази отвор за неселектовани тј. комунални отпад. Радници „Чистоће“ ће на овај начин празнити рециклажне сетове и тиме директно наставити процес селектовања отпада до крајњег одредишта. Канте за мешани рециклабилни отпад биће употреби у централним градским општинама Врачар и Стари град.

ЈКП „Градска чистоћа“ је на овај начин омогућило да се сав прикупљени отпад из комунално рециклажних сетова празни у бржем временском периоду, а све у циљу чистијег Београда.