Нови контејнери y општини Нови Београд

5 октобра, 2022

Београд, 5. октобар 2022. године – ЈКП „Градска чистоћа“наставља акцију замене старих и дотрајалих контејнера на територији београдских општина.

Током данашњег дана са терена ће бити повучено 360 дотрајалих контејнера са улица београдске општине Нови Београд. Стари контејнери запремине 1.1 кубик ће бити замењени потпуно новим и функционалним контејнерима истог типа и запремине, који ће допринети побољшању комуналне услуге одлагања отпада и позитивно утицати на изглед улица главног града Србије.

Нови контејнери се отварају помоћу ножне папучице чиме се избегава контакт са поклопцем контејнера, што значи да контејнери након употребе остају затворени, чиме је онемогућено расипање отпада.

Замена старих, дотрајалих и оштећених судова за одлагање комуналног отпада у Београду се обавља редовно, пратећи потребу и ситуацију на терену. Ови судови су градски инвентар и представљају једну од кључних карика у одржавању хигијене града, ЈКП „Градскачистоћа“ апелује на све грађане да уложе додатни труд како би контејнери остали очувани и у функцији. Довољно је да у ове контејнере не одлажу шут и други грађевински отпад, кабасти отпад, недовољно угашени пепео и жар што су најчешћи узроци оштећења и изазивања ватре која доводи до њиховог трајног уништења.