Нови контејнери y Земуну

28 септембра, 2022

Београд, 28. септембар 2022. године – ЈКП „Градска чистоћа“ наставља акцију замене старих и дотрајалих контејнера потпуно новим, на територији београдских општина.

Данас је започета акција замене 300 дотрајалих контејнера, у  градској општини Земун. Ови контејнери ће бити замењени потпуно новим и функционалним контејнерима запремине 1,1 кубика који ће допринети побољшању комуналне услуге одлагања отпада и позитивно утицати на изглед  престоничких улица.

Сви нови контејнери се отварају помоћу ножне папучице чиме се избегава контакт са поклопцем контејнера, што значи да контејнери након употребе остају затворени, чиме је онемогућено расипање отпада.

У главном граду у овом тренутку постоји нешто више од 30. 000 судова за одлагање комуналног отпада у десет градских општина које су у надлежности ЈКП „Градска чистоћа“.

Замена старих, дотрајалих и оштећених судова за одлагање комуналног отпада новим обавља се редовно. Ови судови су градски инвентар,  припадају свим Београђанима и представљају једну од кључних карика у одржавању хигијене града,  ЈКП „Градска чистоћа“ апелује на све грађане да уложе додатни труд како би контејнери остали очувани и у функцији. Довољно је да у ове контејнере не одлажу шут и други грађевински отпад, кабасти отпад, недовољно угашени пепео и жар што су најчешћи узроци оштећења и изазивања ватре која доводи до њиховог трајног уништења.