О.П.О. 11/2020-Набавка добара за спровођење мерa контроле смањења…

23 априла, 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Линк ка порталу јавних набавки града Београда

Одговори на питања бр. 43/7 од 08.05.2020.године

Измене Конкурсна докумантације бр. 43/8 од 08.05.2020.године

Одговори на питања и измена КД бр.43/10 од 15.05.2020

Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 2

Одлуак о закључењу оквирног споразума, партија 3

Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 4

Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 5

Обавештење о поднетом захтеву зазаштиту права

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 5

Обавештење о донетим Решењима Републичке Комисије, 11231 од 16.07.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија број 3