О.П.О. 28/2020: Пнеуматици за сва возила (путнички и…

14 јула, 2020

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конурсне документације 92/5 од 22.07.2020.

Одговори на питања и измене КД 24.07.2020.године

Обавештење број 92/10 од 29.07.2020.

Одговор бр.92/11 од 31.07.2020

Одговор на питање број 92/13 од 03.08.2020. године

коригована Конкурсна докумантација 06.08.2020.године

Одговори на питања бр. 92/14 од 06.08.2020.године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 92/15 од 06.08.2020.године

Одговор на питање број 92/25 од 13.08.2020. године

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Обавештење о донетом Решењу Републичке Комисије

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Коригована конкурсна документација од 16.10.2020.godine

Одговор и измена конкурсне документације од 16.10.2020. године

Коригована техничка спецификација

Кориговани Образац структуре цена

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Ресење о исправци грешке у одлуци о додели уговора број 92/55 од 30.10.2020.године

Обавештење о закљученом оквирном споразуму