Обавештење о измени допуни Одлуке о усаглашавања цена…

30 новембра, 2018

Обавештење о измени допуни Одлуке о усаглашавања цена ванредних услуга бр.13039/4 од 27.07.2016. године.

У тачки 16. ценовника о ванредним услугама додаје се:
16. а) Депоновање, одлагање и уништење отпада под контролисаним условима, до једне тоне, започета цена 5000,00 динара без ПДВ-а.
16. б) Депоновање, одлагање и уништење отпада под контролисаним условима преко једне тоне, јед.мере 1 кг, цена 5,00 динара без ПДВ-а

Додаје се тачка 27. Лежарина на погонима, јед.мере 1 дан, цена 300,00 динара без ПДВ-а

Одлука ступа на снагу месец дана по објављивању на сајту ЈКП „Градска чистоћа“.