Одржана годишња скупштина Комдела

20 децембра, 2019

КОМДЕЛ – Пословно удружење комуналних предузећа, у просторијама ЈКП „Градска чистоћа“ из Београда, 17. децембра 2019. године је одржало годишњу скупштину на којој је председавао директор ЈКП „Комуналац” др Петар Домановић. У радном председништву су уз председника Скупштине, били председник Управног одбора ПУ КОМДЕЛ Марко Попадић, директор ЈКП „Градска чистоћа“ из Београда, помоћница министарке Јованка Атанацковић испред ресорног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Далибор Јокнић секретар Удружења комуналних делатности ПКС. Учешће су узели представници сродног удружења из Републике Српске на челу са председником удружења Недељком Ламбетом .
Учесницима су се обратили и помоћница министарке, Јованка Атанацковић, као и Далибор Јокнић, секретар удружења комуналних делатности
Тематски део седнице био је посвећен новој КОМДЕЛ-овој публикацији под називом Одрживо финансирање комуналних делатности и инфраструктуре.
Истакнута је проблематика финансирања комуналних деланости и инфраструктуре из угла локалних самоуправа као и из угла комуналних предузећа која су одговорна за непосредно обављање делатности
По упоредним подацима о пословању ЈКП показује се да је степен акумулативности појединих комуналних предузећа далеко испод границе одрживости, да је због дугог периода дезинвестирања доста ниска техничка опремљеност рада, да су цене испод потребног нивоа, али да у комуналним предузећима у последње време долази до забрињавајућег и видног слабљења кадровских капацитета.
У радном делу седнице, расправљало се и одлучивало по утврђеним тачкама дневног реда.
Програм рада предвидео је да ће у наредној години КОМДЕЛ настојати да поред комуникације и континуираног информисања чланица о актуелним темама од интереса за текуће пословање комуналних предузећа, проактивно у сарадњи са партнерским асоцијацијама из земље и држава у окружењу, иницира и учествује у побољшању укупног системског оквира у коме послује наша комунална привреда.