Планиране активности за 02. април 2019. године

2 априла, 2019

Поред основне делатности  које  ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на  одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа,  02. априла 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренска у укупној  дневној  површини од 3.096 м²;

2. Ванредно уклањање депонија поред контејнера на територији ГО Земун: Пазовачки пут, Шајкашка, Сенска, Војни пут, Курирска и Пружни пут;

3. Ванредно уклањање депоније на територији ГО Палилула: у улици Вука Врчевића ( изнад Ромског насеља) наставак радова;