Планиране активности за 03. новембар 2020. године

3 новембра, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 03. новембра 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле и Садика Рамиза;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Велентинска и Котежки пут;

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Јунска, Бахтијара Вагабзаде и Нестора Жучног.