ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 04/02/2020

4 фебруара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 04. фебруара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Угао 3 и 7 Сутјеске и Пакрачкe;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

• Погон Чукарица
– Бесплатно сакупљање и одношење кабастог отпада насеље – Рушањ;

• Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Светозара Папића, Батајнички друм и Херцеговачка;