Планиране активности за 04. март 2020. година.

4 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 04. Марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама Саве Ковачевића и Сутјеска;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Гочка, Николе Марковића, Видиковачки венац и Трепчанска;