Планиране активности за 04. октобар 2019. године

4 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 04. октобар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Звездара: улице: Светог Николе, Трнавска, Воје Вељковић, Ребеке Вест, Михајла Тодоровића и Неродимска;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице : Булевар Деспота Стефана, Вука Врчевића, Угао 3 и 7 Сутјеске;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Милорада Ћирића, Жикице Јовановића, Водоводска 177 и Савска бб;

5.Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице Старо сајмиште, Бродарска, Виноградска и Садика Рамиза;