Планиране активности за 07. новембар 2019. године

7 новембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 07. новембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Бранка Момирова и Грге Андријановић;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Медаковићева, Боривоја Стевановића, Браће Јерковић окретница 26, Кумодрашка и Браће Јерковић;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Стари Обреновачки друм, Авалска и Водоводска 177;

5.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Нићифора Нинковића, Маричка, Првобораца, Ослобођења и Гочка;

6.Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: Милутина Миланковића 27, Тошин бунар бб, Бежанијских илегалаца, Срђана Алексића и Грчка;