Планиране активности за 08. октобар 2020. године

8 октобра, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 08. октобра 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Угао 3. и 7. Сутјеске, Бранка Момирова;

• Погон Чукарица
– Бесплатно сакупљање и одношење кабастог отпада у насељу Железник;

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Михајла Пупина бр. 181, Пеђе Милосављевића, Партизанских авијација;

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Луке Војводића, Годоминска, Петра Коњовића, Личких бригада;

• Погон одвоза и депоновања фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.