Планиране активности за 09. октобар 2020. године

9 октобра, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 09. октобра 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Светог Николе, Прешевска, Љубице Луковић, Деспота Оливера, Киселе воде, Предрага Васића, Косте Хакмана, Петра Бајаловића, Ребеке Вест;

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Азањска, Пакрачка;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бродарска, Круг Старог сајмишта, Зарија Вујошевића, Ивана Марковића, Садика Рамиза, Милентија Поповића;

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Александра Војиновића, Љубомира Ивковића Шуце, Расинска, Тузланска.