Планиране активности за 10. јун 2019. Године.

10 јуна, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа, 10. јуна 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренска у укупној дневној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Романа Ролана, Сланачки пут и Михајла Еминескуа;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза, Земунски пут, Срђана Алексића, Сурчинска, Сурчински пут и Власинска;