ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 12/12/2019

12 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 12. децембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Сланачки пут, Панчевачки пут.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања,
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Војводе Степе окретница 33, Јунска, Авалски пут, Текеришка, Булевар Пеке Дапчевића, Пролећна, Браће Јерковић, Дарвинова.

Погон Чукарица
– Акција бесплатног прикупљања и одношења кабастог смећа- насеље Железник.

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Луке Војводића, Делови, 13. Октобра, Расинска.

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза, Земунски пут, Милутина Миланковића.

Погон одвоза и депоновања фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.